STANDARD SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER


Introduksjon


Velkommen til Vantevo AS. Ved å få tilgang til nettstedet vårt eller bruke tjenestene våre, godtar du å være bundet av følgende vilkår og betingelser ("Tjenestevilkårene").


Brukerkontoer


Når du oppretter en konto hos oss, må du oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon. Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til kontoen din og er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som forekommer under kontoen.


Bruk av tjeneste


Våre tjenester leveres som de er. Ved å bruke disse tjenestene, samtykker du til ikke å misbruke dem eller bruke dem på en måte som kan forstyrre eller skade deres funksjonalitet.


Immaterielle rettigheter


Alle tjenester og innhold levert av Vantevo AS er eiendommen til Vantevo AS. Vi gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv lisens til å bruke og få tilgang til innholdet og tjenestene.


Brukerbidrag


Du beholder alle dine rettigheter til alt innhold du sender inn, poster eller viser på eller gjennom våre tjenester. Ved å levere innhold, gir du oss en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royalty-fri lisens til å bruke, kopiere, reprodusere, behandle, tilpasse, publisere, overføre og vise det innholdet i alle medier eller distribusjonsmetoder.


Opphør


Vi kan avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, av hvilken som helst grunn, inkludert, uten begrensning, hvis du bryter Vilkårene.


Ansvarsfraskrivelser og garantier


Våre tjenester leveres på en "som de er" og "som tilgjengelig" basis. Vantevo AS fraskriver seg uttrykkelig alle garantier og betingelser av enhver art, enten uttrykt eller underforstått.


Ansvarsbegrensning


Under ingen omstendigheter skal Vantevo AS, eller dets direktører, ansatte, partnere, agenter, leverandører eller tilknyttede selskaper, være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle, konsekvensielle eller straffende skader, inkludert, uten begrensning, tap av fortjeneste, data, bruk, goodwill eller andre immaterielle tap.


Endringer i vilkår


Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, til å endre eller erstatte disse Vilkårene når som helst.


Gjeldende lov


Disse Vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge, uten hensyn til dens konfliktlover.


Kontaktinformasjon


Hvis du har noen spørsmål om disse Vilkårene, vennligst kontakt oss på post@vantevo.no