Privacy Policy

Tjenestevilkår

Disse tjenestevilkårene ("Vilkår", "Avtale") er en avtale mellom nettstedet ("nettstedleverandør", "oss", "vi" eller "vår") og deg ("bruker", "deg", "ditt"). Avtalen legger frem de generelle vilkårene og betingelsene for bruk av dettenettstedet og dets produkter og tjenester (kollektivt "nettstedet" eller "tjenestene").

Selv om denne nettsiden kan være linket til andre nettside, antyder vi ikke direkte, eller indirekte, noen form for godkjenning, tilknytning, sponsing, tilslutning eller samarbeid med linkede nettsider, forutsatt at det ikke er spesifikt nevnt her.

Du bør nøye vurdere juridiske utsagn og andre vilkår for bruk av nettsteder som man har tilgang til via en lenke fra denne nettstedet. Dine koblinger til andre nettsteder er på egen risiko.

Nettstedet kan bruke cookies for å tilpasse og legge til rette for best mulig navigasjon for brukeren. Brukeren kan konfigurere sin nettleser til å gi beskjed og avvise installasjonen av cookies sendt av oss.